• Step 1: Masukkan Butiran Akaun
  • Step 2: Semuanya Lengkap

Daftar sebagai Broker Pengenalan

Pilih jenis akaun anda


Butiran Akaun
Maklumat Peribadi
 -  -   
Butiran Hubungan
 -
Terima Terma & Perjanjian

Berikut merupakan perjanjian kontrak yang anda terikat dengannya sebagai pelanggan FXPRIMUS. Kami mengesyorkan supaya anda meluangkan masa untuk membaca setiap isi kandungannya dengan teliti.

Sila tandakan kotak di bawah untuk mengesahkan penerimaan, persetujuan dan pemahaman anda terhadap dokumen berikut: